کارایی و توسعه سازمان با تعهد سازمانی افراد و ویژگیهای شغلی

هدف از این پایان نامه می باشد مشخصات فایل تعداد صفحات136حجم0/459 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdoc توضیحات کامل دانلود پایان نامه رشته مدیریت مقدمه تعهد سازمانی یك نگرکارایی و توسعه سازمان با تعهد سازمانی افراد و ویژگیهای شغلی|42052842|aid|دانلود پایان نامه رشته مدیریتتعهد سازمانی,دانلود پایان نامه رشته مدیریتویژگیهای شغلی,کارایی و توسعه سازمان,کارایی و توسعه سازمان با تعهد سازمانی افراد و ویژگیهای شغلی,دانلود پایان نامه مدیریت,دانلود پایان نامه رشته مدیریت
با سلام و درود خدمت خدمت شما پژوهشگر عزیز در این مطلب از سایت فایل با عنوان کارایی و توسعه سازمان با تعهد سازمانی افراد و ویژگیهای شغلی هم اکنون آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب مراجعه نمایید .

هدف از این پایان نامه می باشد


مشخصات فایل
تعداد صفحات136حجم0/459 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdoc
توضیحات کامل
دانلود پایان نامه رشته مدیریت مقدمه تعهد سازمانی یك نگرش مهم شغلی و سازمانی است. تحولات اخیر در حیطه كیفیت و كاربرد اهمیت تعهد سازمانی و تأثیر آن عملكرد بر ترك شغل و غیبت افزوده است.از طرف دیگر، علاقه‌مندی به داشتن نگرش‌هایی كه با كار و سازمان ارتباط دارد، اهمیت یافته است. از جمله این نگر‌شها عبارتند از: رضایت شغلی، وابستگی شغلی و تعهد سازمانی.این فصل شامل دو بخش می باشد. بخش اول، تعهد سازمانی است که در این بخش به تعریف تعهد سازمانی پرداخته و ابعاد آن را ذکر نموده ایم، عوامل موثر برابعاد سه گانه تعهد و انواع تعهد را عنوان کرده و به توضیح دیدگاه های نوین تعهد سازمانی پرداخته ایم. سپس راه کارهایی برای افزایش تعهد سازمانی ارائه نموده و نتایج مطلوب و نامطلوب سطوح مختلف تعهد سازمانی را بررسی کرده ایم. و در نهایت مفهومی جدید در تعهد سازمانی ارائه شده کرده ایم. بخش دوم، مدل ویژگی های شغلی است که در این بخش نظریه های مرتبط با ویژگی های شغلی را عنوان کرده، مشخصه ها یا ابعاد مختلف شغلی را به تفصیل توضیح داده ایم، سپس توان انگیزشی شغل را مورد بررسی قرار داده و در آخر اقدامات موثر جهت ارتقا ابعاد پنج گانه شغلی را عنوان کرده ایم. تعاریف متعددی می‌توان برای تعهد سازمانی بر شمرد، مودی، پورتر و استیرز (1979) تعهد را عبارت از تعیین هویت شدن با یك سازمان می‌دانند كه شامل یك باور قوی و پذیرش اهداف و ارزش‌های یك سازمان، میل به صرف تلاش قابل ملاحظه بخاطر سازمان و آرزوی شدید برای ماندن در عضویت سازمان می‌شود.به نظر مورهد و گریفین( 1374، 81)، تعهد عبارت است از احساس هویت و وابستگی فرد به سازمان. از نظر رابینز تعهد عبارت است از حالتی كه فردی سازمان را معرف خود می‌داند و آرزو می‌كند كه در عضویت آن سازمان باقی بماند (رابینز، 1374، 266).تعهد سازمانی یک نگرش است. یک حالت روانی است که نشان دهنده نوعی تمایل، نیاز و الزام جهت ادامه اشتغال در یک سازمان می باشد. تمایل یعنی علاقه و خواست قلبی برای ادامه خدمت در سازمان، نیاز یعنی فرد به خاطر سرمایه گذاریهایی که در سازمان کرده ناچار به ادامه خدمت در آن است و الزام عبارت از دین، مسئولیت و تکلیفی است که فرد در برابر سازمان دارد و خود را ملزم به ماندن در آن می بیند. (Allen & meyer; 1990: 1-18) کلمات کلیدی:تعهد سازمانیویژگیهای شغلیکارایی و توسعه سازمان فهرست مطالب فصل اول : کلیات تحقیق مقدمه 1بیان موضوع 2اهمیت و ضرورت تحقیق7فرضیه ها یا سوالهای تحقیق8هدف اصلی تحقیق10روش تحقیق10جامعه آماری، روش نمونه گیری و حجم نمونه11قلمرو موضوعی، مکانی و زمانی تحقیق11منابع گرد آوری اطلاعات12سوابق مربوط12روش تجزیه و تحلیل داده ها13مشکلات و تنگناهای احتمالی تحقیق14تعریف مفاهیم و واژگان اختصاصی طرح14مقدمه 18تعهد سازمانی:ابعاد و تعاریف تعهد سازمانی 19 تعهد عاطفی 19 تعهد مستمر 21 تعهد هنجاری 22عوامل موثر بر تعهد سازمانی 25 عوامل موثر بر تعهد عاطفی 26 عوامل موثر بر تعهد مستمر 29 عوامل موثر بر تعهد هنجاری 33انواع تعهد 35دیدگاه های نوین درباره تعهد سازمانی 38 دیدگاههایی در مورد کانون های تعهد سازمانی 39 تعهد سازمانی مفهوم یک بعدی یا چند بعدی 40 الگوهای چند بعدی 41 سایر دیدگاهها درباره تعهد سازمانی 41راه کارهایی برای افزایش تعهد سازمانی 46رابطه میان تعهد حرفه ای و سازمانی 47 مفهوم تعهد حرفه ای 49 دیدگاههای ناظر بر تعارض تعهد حرفه ای و سازمانی 49 دیدگاهای ناظر بر سازگاری تعهد حرفه ای و سازمانی 51فرایند ایجاد تعهد سازمانی 52نتایج مطلوب سطوح مختلف تعهد سازمانی 53 تعهد سازمانی و عملکرد شغلی 56 تعهد سازمانی و رفتارهای مبتنی بر تابعیت سازمانی 57 تعهد سازمانی و ماهیت شغل 58 تعهد سازمانی و تاخیر کارکنان 58 تعهد سازمانی و غیبت کارکنان 60 تعهد سازمانی و ترک خدمت 60نتایج نا مطلوب سطوح مختلف تعهد سازمانی 63ارائه مفهومی جدید در تعهد سازمانی 66تعهد به عنوان یک مفهوم دوبعدی: زمان و طبیعت 68 زمان و تعهد: تعهد قبل از ورود در مقابل تعهد بعد از ورود به سازمان 68 طبیعت تعهد: تعهد ابزاری در مقابل تعهد عاطفی 69شکلهای تعهد70 تمایل به تعهد: تمایلات ابزاری و هنجاری 70 تعهد عاطفی و ابزاری 72مدل مطرح شده از توسعه تعهد سازمانی 73فرایند قبل از ورود (به سازمان) تعهد73 توسعه تعهد سازمانی منتج شده 75دلایل نظری وعملی مدل 78استنتاج عملی 78ویژگی های شغلی:نظریه های مرتبط با ویژگی های شغلی 80 مدل خصوصیات ویژه شغل 80 تئوری ویژگی های شغل 81 نظریه ویژگی های ضروری شغل 82 الگوی ویژگی های شغلی 83طراحی مجدد مشخصه های شغل 84ایجاد شرایط لازم جهت انگیزش درونی 85مشخصه ها یا ابعاد مختلف شغلی 85 با معنی تلقی نمودن کار 86 احساس مسئولیت 89 آگاهی از نتایج انجام کار 89توان انگیزشی شغل یا MPS 90عوامل و عناصر تعدیل کننده91 دانش و مهارت 92 شدت نیاز به رشد 93 رضایت ناشی از عوامل مربوط به زمینه شغل95نتایج وپیامدهای طراحی مجدد شغل 98 اثر بخشی کار 100 کاهش نسبت غیبت و ترک خدمت 100اقدامات موثر جهت ارتقا ابعاد پنج گانه شغلی 101 ترکیب وظایف102 تشکیل واحد های طبیعی کار102 برقراری ارتباط با ارباب رجوع یا مشتری103 گسترش عمودی مشاغل103 باز نمودن کانالهای بازخورد104منابع تحقیق134
"