دانلود- پاورپوینت خلاصه کتاب روان شناسی کار(کاربرد روان شناسی در کار،سازمان و مدیریت)،مولف:دکتر محمود ساعتچی

دانلود- پاورپوینت وسواس در کودکان

دانلود- پاورپوینت اجتماعی کردن کودکان و نوجوانان

دانلود- پاورپوینت خلاصه کتاب روان شناسی مدیریت(ویژه رشته روان شناسی)،مولف:دکتر احمد احدزاده بیانی

دانلود- پاورپوینت وابستگی شیوه های آموزش مهارتهای حرکتی به نوع مهارت و هدف آموزش

دانلود- پاورپوینت آشنایی با سازمان جهانی بهداشت

دانلود- پاورپوینت برنامه پيشگيري از ايدز در محيط كار

دانلود- پاورپوینت نقد و بررسی زمین ساخت

دانلود- تحقیق نقش دوستان خوب در زندگی دنیوی و اخروی انسان از منظر قرآن وروایات

دانلود- تحقیق فسخ قرارداد های پیمان کاری و شرائط آن

دانلود- مبانی تفکر سیستماتیک روش های کمی در تصمیم گیری

دانلود- تحقیق فساد و فساد اداری و سازمانی

دانلود- تحقیق سرمایه اجتماعی، مدل های اندازه گیری سرمایه اجتماعی

دانلود- پاورپوینت سیستمهای بهینه سازی مجموعه ذرات

دانلود- پاورپوینت سیستم مدیریت امنیت اطلاعات (ISMS)

دانلود- پاورپوینت استاندارد حسابداری شماره 4،حسابداری ذخایر بدهی های احتمالی و داراییهای احتمالی

دانلود- پاورپوینت شرکت فراروش صبا(سهامی خاص)،دوره آموزشی آشنایی با استاندارد شماره iso 9001:2000

دانلود- پاورپوینت آشنایی با سیستم مدیریت کیفیت iso 9001:2000

دانلود- پاورپوینت استاندارد حسابداری شماره 27،طرحهای مزایای بازنشستگی

دانلود- پاورپوینت استاندارد حسابداری بخش عمومی شماره2،نحوه ارائه اطلاعات بودجه ای در صورتهای مالی